Samtykke og betingelser for DENFO medlemskab

Samtykke ved køb pga. GDPR (persondataloven)

Samtykke ved køb Når du ligger en ordre med DENFO, Danske Energiforbrugere, skal du teste personlige data som cvr-nr., navn adresse e-mail og eventuelt telefonnummer. I forbindelse med dit køb, giver du os samtykke til at opbevare dine data, samt bruge dem for at fuldføre vores forpligtelse overfor dig.

Bliver data delt med tredjeparter? Dine data bliver delt med Visma Software A/S i helhold til vores aftale med Visma Software A/S.
Vi har etableret en databehandleraftale med dem. Dine personlige data bliver kun delt med tredjeparter, hvis den valgte betalingsmetode kræver, at vi videresender information. Ingen personlige data bliver solgt til tredjeparter.

Hvilke data gemmes, og hvor længe? Vi gemmer relevant data så længe vi er ansvarlige i henhold til den dansk regnskabslovgivning.
For at beskytte dig mod svig, gemmer vi også din IP-adresse.

Rettigheder til data I henhold til GDPR. har du ret til adgang til de data vi har gemt om dig. Du har også ret til at få de data vi har gemt slettet.

Håndtering af personlige data
Hvis du mener, at vi ikke overholder vores forpligtelser i forbindelse med håndtering af personfølsomme data, kan du også kontakte Datatilsynet.

Betingelser for DENFO-medlemskabet

1.0 Dit medlemskab
1.1
Et DENFO-medlemskab giver dig adgang til en lang række serviceydelser og produkter. Desuden har du med et DENFO-medlemskab mulighed for at tilkøbe yderligere ydelser og produkter til fordelagtige priser.

1.2 Du modtager et fordelskort (kan digitaliseres) som dokumentation for dit medlemskab.

1.3 Dit DENFO-medlemskab som privatperson omfatter:

 • Adgang til vejledning i spørgsmål om energi hos DENFOs jurister og teknikere.
 • www.magasinetDENFO.dk, som holder dig opdateret med relevante artikler om energi mv.
 • Adgang til en lang række rabatter og fordele i Danmark i relation til bil, fritid, rejser og særlige medlemsarrangementer.
 • Rabat kan bl.a. være på el, benzin, diesel og reparatøren hos udvalgte partnere.
 • Særlige nyhedsbreve for medlemmer om energirelaterede produkter mv.

1.4 DENFO kan nægte en ansøger optagelse i foreningen, hvis ledelsen i DENFO vurderer, at ansøgerens medlemskab vil give foreningen habilitetsproblemer, herunder

 • Hvis ansøgeren har haft konflikter med foreningen, eller det må anses for sandsynligt, at ansøgeren vil få sådanne
 • Hvis ansøgeren ikke overholder (forbrugerbeskyttende) lovgivning
 • Hvis ansøgeren eller ledende medarbejdere/bestyrelsesmedlemmer hos ansøgeren har et dårligt renommé, som er offentligt kendt. Er den erhvervsdrivende allerede indmeldt i foreningen, kan medlemskabet også i ovenstående tilfælde afbrydes.
 • Hvis ansøgerne har overtrådt købeloven eller markedsføringslover over for en forbruger.

2.0 Fortrydelsesret
2.1 
Fortrydelsesfristen
Dit køb (via fjernsalg) af et DENFO-medlemskab kan uden begrundelse fortrydes inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du køber medlemskabet.

2.2 Vores tilbagebetaling
Hvis du benytter dig af din fortrydelsesret, refunderer DENFO dine indbetalinger. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor DENFO har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgåede aftale. DENFO gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

2.3 Fremgangsmåde
Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret, kan du inden udløbet af fortrydelsesfristen anvende Download standard fortrydelsesformular (PDF) eller meddele dette til DENFOs sekretariat.
Husk at opgive medlemsnummer.

3.0 Betaling
3.1 Hvis du melder dig ind til en rabatpris som led i en kampagne, gælder rabatprisen alene i den oplyste periode. Herefter fortsættes abonnementet til DENFOs almindelige priser.

3.2 Ved betaling i forbindelse med oprettelsen af dit DENFO-medlemskab har du mulighed for at benytte MobilePay eller bankoverførsel og følgende betalingskort: VISA/Dankort, VISA, MasterCard.
Der opkræves ingen kortgebyrer for de registrerede kort ved betaling med ovennævnte betalingskort.

3.3 Det er muligt at vælge betalingskortet som betalingskort ved fremtidige betalinger til DENFO.

4.0 Bonus
4.1 Som DENFO-medlem kan du få økonomiske fordele hos en række af DENFOs samarbejdspartnere. I langt de fleste tilfælde er der tale om rabataftaler, hvor rabatten bliver fratrukket med det samme.

 1. Opsigelse
  Opsigelse af dit medlemskab skal ske ved kontakt til DENFOs sekretariatet på www.denfo.dk, sekretariatet@denfo.dk eller tlf. 415 12345.

5.1 Dit DENFO-medlemskab er et løbende årsabonnement, der fortsætter, indtil abonnementet opsiges af dig.

5.2 Du kan til enhver tid opsige dit abonnement med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 11 måneder fra indgåelsen af medlemsaftalen. Dette gælder også, hvis medlemskabet fornys eller forlænges, uden at der mellem DENFO og dig indgås en aftale med et helt nyt indhold.

 1. Vilkårsændringer
  Der tages forbehold for prisændringer og ændringer af tjenester pr. 1 januar på www.denfo.dk.
  DENFO forbeholder sig desuden retten til at ændre gældende abonnementsbetingelser med virkning fra den næstfølgende medlemsperiode. Eventuelle vilkårsændringer vil ske med rimeligt varsel på DENFOs hjemmeside, via e-mail eller på anden vis.

7.0 Ændring af medlemskab
Ved ønske om ændring af dit medlemskab bedes du kontakte sekretariatet på www.denfo.dk, sekretariatet@denfo.dk eller tlf. 415 12345.

8.0 Ændringer af dine kontaktoplysninger
8.1 Ved indmeldelse vælger du, hvilken type medlemskab du ønsker. Når du har valgt medlemskabet, vil du blive bedt om at oprette dig med angivelse af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Det er vigtigt, at du udfylder dette korrekt, bl.a. fordi DENFO sender sine nyhedsbreve m.v. til den e-mailadresse, som du oplyser.

8.2 Ændringer i dine kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og fysisk adresse, skal oplyses DENFO hurtigst muligt efter ændringen. Det er dit ansvar, hvis du ikke modtager aftalte produkter og vigtige meddelelser fra DENFO, fordi du ikke har ajourført dine oplysninger. Du bedes kontakte sekretariatet på www.denfo.dk, sekretariatet@denfo.dk eller tlf. 415 12345.

 1. Behandling af personoplysninger

9.1 DENFO er ansvarlig for de personoplysninger, du afgiver, når du indgår aftale med DENFO om et medlemskab.
DENFO anvender de indsamlede oplysninger i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

9.2 DENFO bruger oplysningerne til at opfylde medlemsaftalen med dig, herunder til administration af medlemskab og medlemsfordele samt til markedsføring mv. Vi anvender bl.a. oplysningerne til at tilpasse DENFOs hjemmeside og e-mail til dine og andre kunders behov. Vi indsamler oplysninger, når du benytter dit medlemskort eller fordele hos vores samarbejdspartnere. DENFO modtager alene relevante oplysninger fra samarbejdspartneren til brug for administration af medlemsfordele, herunder primært information om tidspunktet for besøg, køb eller bestilling, den købte vare eller tjenesteydelse, købesummen samt den opnåede besparelse.

9.4 DENFO opbevarer kun dine personoplysninger i et tidsrum, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet og registreret. Herefter slettes dine personoplysninger.

9.5 Dine personoplysninger registreret hos DENFO deles med selskaber i det omfang det er nødvendigt, for at du som medlem kan opnå de fordele, de pågældende samarbejdspartnere tilbyder DENFOs medlemmer. En opdateret oversigt over DENFOs til enhver tid aktuelle samarbejdspartnere finder du på www.denfo.dk/rabat.

 1. Ansvarsfraskrivelse

10.1 Generelle oplysninger og informationer på denfo.dk må ikke bruges i stedet for egentlig professionel rådgivning. Hverken denne tjeneste, vores forfattere eller andre bidragsydere til generelt materiale på denfo.dk kan gøres ansvarlige for eventuelle konsekvenser af anvendelsen af generelle oplysninger og informationer, herunder afledte krav og konsekvenstab, medmindre andet følger af dansk rets ufravigelige regler.

10.2 DENFO er uden ansvar for forhold, der ligger uden for DENFOs kontrol.

 1. Immaterielle rettigheder
  DENFO forbeholder sig retten til alt originalt materiale produceret for eller af DENFOs bestyrelse, repræsentantskabet og vores faste skribenter. Der kan gives tilladelse til at gengive materiale, og som udgangspunkt må alt offentliggjort materiale citeres med korrekt kildeangivelse.
 2. Om brugen af denfo.dk
  Oplever du problemer med at logge ind på www.denfo.dk efter indmeldelsen eller på andre tidspunkter, bedes du henvende dig til sekretariatet på www.denfo.dk, sekretariatet@denfo.dk eller tlf. 415 12345.
  Husk venligst at oplyse medlemsnummer ved henvendelse.
 3. Oplysning om klagemuligheder
  Hvis du er utilfreds med DENFOs håndtering af dit medlemskab eller andet, skal du kontakte DENFO på tlf. 415 12345 eller via denfomedlemsservice@denfo.dk. Du har også mulighed for at klage til Forbrugerklagenævnet, hvis de nærmere betingelser herfor er opfyldt. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse denfo@denfo.dk.

Supplerende betingelser gældende for DENFO-Erhvervsmedlemskab.

Med de følgende suppleringer og modificeringer gælder de ovenfor anførte betingelser også for et DENFO-erhvervsmedlemskab:

14 Alene den virksomhed, som har tegnet DENFO-erhvervsmedlemskab, er omfattet af medlemskabet.

 • De ansatte hos den juridiske person er ikke dækket af DENFO-erhvervsmedlemskabet.

15 DENFO yder som udgangspunkt almindelig vejledning i forbrugerforhold.

 • DENFO er en forbrugerorganisation, hvorfor en række af DENFOs øvrige ydelser ikke gælder for et DENFO-erhvervsmedlemskab.

Et DENFO-erhvervsmedlemskab giver bl.a. adgang til:

 • Teknisk og juridisk vejledning.

Et DENFO-erhvervsmedlemskab giver ikke adgang til:

 • DENFOs Fordelsklub

DENFO udvikler løbende nye produkter/ydelser.

16 Ved tegning af et DENFO-erhvervsmedlemskab er der mulighed for uden merpris at få tilknyttet én privatperson til medlemskabet. I de tilfælde, hvor privatpersonen agerer som forbruger, gælder de i pkt. 1.2 oplistede undtagelser ikke.

17 Et DENFO-erhvervsmedlemskab giver ikke adgang til stemmerettighed og valgbarhed til bestyrelse og repræsentantskabet. Dette gælder også for den privatperson, der evt. måtte blive tilknyttet til erhvervsmedlemskabet, jf. pkt. 1.3.

1.6 Ved ønske om at tegne et DENFO-erhvervsmedlemskab bedes du anvende denne side

1.7 Der kan ved indsendelse af artikler og/ eller annoncering på www.magasinetdenfo.dk opnås en minimumbonus på 5% til anvendelse for betaling af kontingentet.

Kontakt

DENFO, Danske Energiforbrugere
Baldersvej 10
8850 Bjerringbro
Danmark
Mail: sekretariatet@denfo.dk
Tlf.: (+45) 415 12345
CVR-nummer: 38865390

DENFOs medier

Telefonen tider for DENFOs sekretariatet og rådgivning Mandag – fredag: 10 – 12 og 16 – 17