Sådan tilmelder du dig retssagen mod Energiministeriet

Sådan tilmelder du dig retssagen mod Energiministeriet


Det er vigtigt at oplyse, at formålet med retssagen er at få vished for om solcelleordningen og lovgivninger mv., da de senest års ændringer er en overtrædelse af eksisterende lovgivning.

Derfor skal retssagen skabe grundlaget for at få tilbage rullet solcelleordningen for de berørte solcelleejere og husstandsvindmølleejere (mindre ve-anlæg

Dette kan gøres ved betale et beløb fra 300 kr. til 2000 kr. efter eget ønske:

For mindre ve-anlægsejere på virksomhedsordning er omkostningen til
retssagen fradragsberettiget (se mere her)

 Overførelsen skal ske via netbank .

Denne konto må kun anvendes til indbetalingen vedr. stævningen:

HUSK at oplyse TELEFONNR. først,
derefter Navn.

Langå Sparekasse
Reg. nr. 9283
Konto nr. 0000552372

Din banknote er kvittering for indbetaling.

Der er stadigvæk mulighed for at deltage i stævningen.

Årsagen til at beløbene er opdelt i kontingent og et beløb til retssagen er,
at foreningen har 9 interessegrupper under sig.