Sådan tilmelder du dig ankesagen mod Energiministeriet

Sådan tilmelder du dig ankesagen mod Energiministeriet


Det er vigtigt at oplyse, at formålet med en anke af retssagen, er at ejerne få vished for om ordningen og lovgivninger mv., da de senest års ændringer er en overtrædelse af eksisterende lovgivning for mindre VE-ejere.

Derfor skal en anken af retssagen skabe grundlaget for, at få tilbage rullet solcelleordningen for de berørte solcelleejere og husstandsvindmøllejere (mindre ve-anlæg)

Dette kan gøres ved betale et beløb på min. 300 kr.

For mindre ve-anlægsejere på virksomhedsordning er omkostningen til
retssagen fradragsberettiget (se mere her)


Overførelsen kan kun ske via netbank .

Din banknote er kvittering for indbetaling af retssagen

Denne konto SKAL anvendes til indbetalingen vedr. retssagen, hvis du ikke tidligere har deltaget i søgsmålet

Skriv først dit tlf. nr. og derefter dit Navn.

Indbetaling for retssagen, hvis ikke der tidligere er betalt.

Langå Sparekasse
Reg. nr. 9283
Konto nr. 0000552372

Denne konto SKAL anvendes til indbetalingen vedr.  ANKE af retssagen,
Har du ikke tidligere har deltaget i søgsmålet skal der også indbetales til ovenstående konto.

Indbetaling for at DENFO kan anke
Langå Sparekasse
Reg. nr 9283 
Konto nr. 0000651370


Årsagen til at beløbene er opdelt i kontingent og et beløb til retssagen og ankesag er,
at foreningen har 9 interessegrupper under sig.